Meghívó hálaadó istentiszteletre

"Vigyázzatok és imádkozzatok" - Máté 26:41

2013. szeptember 28-án, délután 16 órakor adunk hálát Istennek, hogy az Érdi Református Gyülekezet 10 esztendő után befejezhette temploma újjáépítését.

Szeretnénk megosztani örömünket mindazokkal, akik imádságos szeretetben hordoztak bennünket és támogatást nyújtottak terveink megvalósításához. Sokan, nagyon sokan voltak, akik egyszeri, vagy folyamatos adakozásukkal álltak mellénk és önzetlenül adták szívük szerinti adományaikat. 

Ezért, tisztelettel és szeretettel hívunk minden kedves testvérünket, velünk együtt érző és gondolkodó felebarátainkat, a szebbre és jobbra vágyó embertársainkat.

S.D.G.

Erdélyi-Takács István - lelkipásztor

Erdő Károly - főgondnok

View the embedded image gallery online at:
http://www.erdiref.hu/index.php?start=64#sigFreeIdd062f8ecac

További képek a megújult templomról, illetve az eseményről megtekinthetők a fotógalériában.

Felhívás a 2013/14-es Tanévben az Ötödik Osztályos Gyerekek Szülei Számára

Tisztelt Szülők!

A 2013/14-es tanévben bevezetésre kerül a hit és erkölcstanoktatás. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatása szerint az általános iskolák április 30-ig szülői értekezlet keretében nyújtanak tájékoztatást az egyházak bevonásával a negyedikesek szülei számára, akik május 20-ig nyilatkoznak az erkölcstan, vagy helyette a hit- és erkölcstan választásáról a leendő 5. osztályosok számára.

A református hittanórára szeretettel várjuk a más felekezethez tartozó, vagy még meg nem keresztelt gyermekeket is.

A hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban részletes információk : http://reformatus.hu/gyik/hittan/

Passió 2012

Wittinger László Passió c. színdarabját mutatták be a gyülekezet tagjai 2012 Nagypéntekén Andorkó Viola rendezésében.

View the embedded image gallery online at:
http://www.erdiref.hu/index.php?start=64#sigFreeIdb440edad84

Új presbitérium

Esküt tettek az újonnan megválasztott gondnokok és a presbitérium. A gyülekezet régi-új főgondnoka Erdő Károly, gondnoka Soltész Gyula, missziói gondnoka Dózsa György. Ez úton is megköszönjük munkájukat a leköszönő tisztségviselőknek: Ádám Ferencné, Godány Dénesné, Oláh Vince, Balogh Mihály és Pócsi János testvéreinknek.

View the embedded image gallery online at:
http://www.erdiref.hu/index.php?start=64#sigFreeId61501a4869