Új presbitérium

Esküt tettek az újonnan megválasztott gondnokok és a presbitérium. A gyülekezet régi-új főgondnoka Erdő Károly, gondnoka Soltész Gyula, missziói gondnoka Dózsa György. Ez úton is megköszönjük munkájukat a leköszönő tisztségviselőknek: Ádám Ferencné, Godány Dénesné, Oláh Vince, Balogh Mihály és Pócsi János testvéreinknek.