Keresztelés

A Kálvin téri Református Gyülekezetben a keresztelés a vasárnap délelőtti istentiszteleten történik. Az istentisztelet 10:00 órakor kezdődik, ezért kérjük legkésőbb 9:45 óráig megjelenni. Keresztelési igényt bejelenteni személyesen lehet a lelkészi hivatalban vagy a vasárnapi istentiszteletek után a templomban legalább egy hónappal a tervezett időpont előtt (elérhetőségeink). Keresztszülő az lehet, aki maga is megkeresztelt, 16-ik életévet betöltött személy.

 

A keresztségről

A keresztség azt hirdeti, hogy Isten szeret és szeretetéért mi is népéhez tartozhatunk. A keresztség részünkről új kezdést hirdet: mostantól Jézus Krisztussal való szövetségben akarok élni. A keresztség tehát nem egy egyszeri alkalom. Isten életre szólóan döntött mellettünk, és ezért életre szólóan mi is elkötelezzük magunkat mellette.

Gyermek keresztelésekor a szülei tesznek vallást és fogadalmat arra, hogy gyermeküket a keresztyén egyház közösségében, hitben nevelik. A gyermek helyett - most még - a szülők mutatják meg, hogy a gyülekezet közösségéhez kívánnak tartozni.

A gyermekek megkeresztelését a kereszteléssel kapcsolatos kérdésekről szóló felkészítés, a felnőttek megkeresztelését pedig tanítás előzi meg. A keresztelés felnőttek esetben nem válik külön a hit megerősítésétől (a konfirmációtól), hanem azzal egybeesik. A megkeresztelt felnőtt a gyülekezet teljes jogú tagjává lesz.

 

A keresztelési szertartás menete 

Az istentiszteletet kezdő éneket követően (énekeskönyvek kölcsönvehetők a bejáratnál) a szülők és keresztszülők a gyermekkel az Úr asztala elé állnak. A lelkész felolvassa az idevaló igéket, buzdító szavakat intéz a szülőkhöz, keresztszülőkhöz, majd a gyülekezettel együtt hangosan elmondják az Apostoli Hitvallást (Hiszek egy Istenben…). 

Ezután a lelkész kérdést intéz a szülőkhöz és keresztszülőkhöz, hogy szándékukról a nyilvánosság előtt is megbizonyosodjon, majd vizet locsol a gyermek fejére, végül áldást kér a kereszteltre és hozzátartozóira. 

 

Fontos tudnivalók és szabályok 

  • A templomban így köszöntjük egymást: „Áldás, békesség” vagy „Békesség Istentől”. Helyénvaló a napszaknak megfelelő köszöntés is, pl. „Jó napot kívánok”.
  • A szertartáson ünnepi és Isten házához illő öltözetben jelenjünk meg. Hölgyeknek mélyen kivágott vagy felvágott, túlságosan rövid vagy átlátszó ruházat nem illő.
  • A mobiltelefonokat még a templomajtón kívül kapcsoljuk ki.
  • A szülők, keresztszülők és keresztelendők az első padsor előtti székeken foglalnak helyet. Vendégeik a szabadon maradó ülőhelyekre ülnek. 
  • Fénykép- és videofelvétel készítése lehetséges a szertartás alatt, de csak megfelelő körültekintéssel és mértékben (legfeljebb 10 db felvétel). Villanófényes sorozatképek készítése, hangos zajjal, „csipogással” exponáló készülék és a fotós feltűnő, zavaró mozgása nem megengedett, továbbá az sem, hogy egyidejűleg (családonként) több fotós is fényképezzen/filmezzen. A keresztelés után a fényképezést is be kell fejezni.
  • Imádkozás és ige felolvasás közben nem illő fotózni, mozogni, jobbra-balra tekintgetni, mert megzavarja mások áhítatát.
  • A keresztelés után folytatódik az istentisztelet, amelyről a keresztelést követő ének alatt a szülők és vendégeik eltávozhatnak. Lehetőség szerint azonban illő részt venni az istentiszteleten is. Ki-be járni, beszélgetni csak komoly indokkal (pl. rosszullét esetén) lehet. Gyermekeinket – ha zavaróan viselkednek - halkan intsük csendre. Izgága, hangoskodó kisgyermekkel célszerű a bejárathoz közel helyet foglalni, hogy szükség esetén feltűnés nélkül ki lehessen vinni őt. Az ajtókat csendesen nyissuk és zárjuk.
  • Kérjük a szülőket, hogy családtagjaikkal és vendégeikkel is ismertessék meg a viselkedési illemszabályokat.

Szívesen várjuk Önöket gyülekezeti alkalmainkra a jövőben is!