Istentisztelet - 2020. december 13.

Lelkipásztorunk, Erdélyi-Takács István igehirdetése 2020. december 13-án, advent 3. vasárnapján:

Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy aki csak teheti átutalással, vagy akár személyesen is az egyházfenntartói járulékát, a persenypénzt és adományait juttassa el hozzánk. Köszönjük a Testvérek megértését, tudva azt, hogy most mindenkinek nagyon nehéz napokat kell megélnie.

Adakozás átutalással: OTP 11711034-20016454

Adakozás személyesen:

Kérjük érdeklődjenek a következő telefonszámok valamelyikén:

Istentisztelet - 2020. december 6.

Lelkipásztorunk, Erdélyi-Takács István igehirdetése 2020. december 6-án:

Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy aki csak teheti átutalással, vagy akár személyesen is az egyházfenntartói járulékát, a persenypénzt és adományait juttassa el hozzánk. Köszönjük a Testvérek megértését, tudva azt, hogy most mindenkinek nagyon nehéz napokat kell megélnie.

Adakozás átutalással: OTP 11711034-20016454

Adakozás személyesen:

Kérjük érdeklődjenek a következő telefonszámok valamelyikén:

Bogárdi Szabó István püspök üzenete

Kedves Testvérek!

 

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsának legutóbbi ülésén, a

jelenleg érvényben levő veszélyhelyzet kapcsán szó volt az adventi, karácsonyi istentiszteletek

megtartásának lehetőségéről. Az Elnökségi Tanács kérte a kerületek elnökségét, hogy a Tanács

ajánlásairól tájékoztassa a kebelbeli gyülekezeteket.

1. A tanácskozás ajánlása szerint a hatályban lévő kormányzati és biztonsági előírások szigorú

betartásával és az Elnökségi Tanács korábbi útmutatásait figyelembe véve (kézfertőtlenítés,

kötelező maszkhasználat, biztonságos távolságtartás érdekében ülőhelyek kijelölése, az

ülőhelyek, kilincsek fertőtlenítése, szellőztetés) lehet személyes jelenléttel templomi

istentiszteletet tartani!

2. Ahol zsúfoltság várható, javasoljuk az előzetes regisztrációt (interneten és telefonon) a

templomban biztosított ülőhelyek számáig, illetve több istentisztelet tartását (az alkalmak közötti

szellőztetést biztosítva).

3. Ha az egyházközség ezeket a feltételeket nem tudja megteremteni, kérjük, továbbra is

mellőzék a személyes jelenléttel tartott istentiszteletet.

4. Kérjük, hogy a hagyományos adventi szeretetvendégségeket, betlehemezéseket mellőzzék. A

szentesti családi istentisztelet gyermekek szolgálatával online oldják meg, a személyes jelenlét

mellőzésével! Szabadtéri istentiszteletet (időjárás és megfelelő tér függvényében) lehet tartani.

5. Ehelyt is bíztatunk mindenkit, hogy az online közvetítéseket ezután is biztosítsák, mert ezek

révén azok is csatlakozhatnak az istentiszteleti közösséghez, akik a létszámkorlátozások miatt

vagy egészségük megóvása érdekében nem tudnak, nem vehetnek részt személyesen a

templomi alkalmakon.

6.Karácsonykor, a korábban bevezetett biztonsági előírások betartásával, a templomi

úrvacsoraosztás is lehetséges.

7. Ahol a karácsonyi úrvacsoraosztást online is tudják közvetíteni, ott a húsvéti gyakorlat szerint,

otthon is vehetnek úrvacsorát házi, családi istentisztelet keretében azok, akik még nem tudnak

eljönni az ünnepi úrvacsorás istentiszteletre.

8. Egyházunk honlapja folyamatosan tájékoztatást ad interneten illetve televízión közvetített

istentiszteletekről, ebbe is bekapcsolódhatnak családi körben azok, akik személyesen nem tudnak

istentiszteleten részt venni.

Kérjük, kövessék és minden tekintetben legyenek figyelemmel a kormányzati előírásokra, mert

betartásuk irányadó és kötelező!

Köszönjük mindenkinek mostani és egész évben való hűséges szolgálatát, helytállását!

 

Hordozzuk imádságban a betegeket, a gyógyítókat, a döntéshozókat! Hirdessük a testet öltött

Igében megjelent isteni kegyelmet, tegyünk hitet Isten örökkévaló hűségéről, hordozzuk alázattal

és reménységgel a nehéz időket! „Ő a mi békességünk.” (Efézus 2,14)

2020. december 3.

 

Áldáskívánással

Szabó István püspök

Istentisztelet - 2020. november 29.

Lelkipásztorunk, Erdélyi-Takács István igehirdetése 2020. november 29-én:

Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy aki csak teheti átutalással, vagy akár személyesen is az egyházfenntartói járulékát, a persenypénzt és adományait juttassa el hozzánk. Köszönjük a Testvérek megértését, tudva azt, hogy most mindenkinek nagyon nehéz napokat kell megélnie.

Adakozás átutalással: OTP 11711034-20016454

Adakozás személyesen:

Kérjük érdeklődjenek a következő telefonszámok valamelyikén: