Hálaadó istentisztelet

„Mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben” (1 Tim. 3,13)

Az Érdi Református Egyházközség presbitériuma szeretettel meghívja Önt és kedves családját a Kálvin téri templomunkban 2021. május 30-án 10:00 órakor kezdődő hálaadó istentiszteletére.

Lelkipásztorunk Erdélyi Takács István 39 évi gyülekezetünkben elvégzett munkája után nyugállományba vonul lelkészi szolgálatából. Ez alkalommal mondunk köszönetet a közel négy évtizedes, áldozatos, kitartó munkájáért és kérjük isten áldását további életére.

A meghívó PDF formátumban is letölthető itt.

Ünnepi istentiszteleti rend 2021 Pünkösdjén

2021. május 23. - Pünkösd vasárnap

Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet

08:30 órától az újtelepi imaházban

10:00 órától a Kálvin téri templomban 

2021. május 24. - Pünkösd hétfő

Pünkösdi istentisztelet

08:30 órától az újtelepi imaházban

Pünkösdi istentisztelet és  konfirmációi fogadalomtétel

10:00 órától a Kálvin téri templomban

Istentisztelet - 2021. május 16.

Lelkipásztorunk, Erdélyi-Takács István igehirdetése 2021. május 16-án:

Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy aki csak teheti átutalással, vagy akár személyesen is az egyházfenntartói járulékát, a persenypénzt és adományait juttassa el hozzánk. Köszönjük a Testvérek megértését, tudva azt, hogy most mindenkinek nagyon nehéz napokat kell megélnie.

Adakozás átutalással: OTP 11711034-20016454

Adakozás személyesen:

Kérjük érdeklődjenek a következő telefonszámok valamelyikén:

Istentisztelet - 2021. május 9.

Lelkipásztorunk, Erdélyi-Takács István igehirdetése 2021. május 9-én:

Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy aki csak teheti átutalással, vagy akár személyesen is az egyházfenntartói járulékát, a persenypénzt és adományait juttassa el hozzánk. Köszönjük a Testvérek megértését, tudva azt, hogy most mindenkinek nagyon nehéz napokat kell megélnie.

Adakozás átutalással: OTP 11711034-20016454

Adakozás személyesen:

Kérjük érdeklődjenek a következő telefonszámok valamelyikén: