Istentisztelet - 2020. november 22.

Lelkipásztorunk, Erdélyi-Takács István igehirdetése 2020. november 22-én:

Igehirdetés - 2020. november 15.

Lelkipásztorunk, Erdélyi-Takács István igehirdetése 2020. november 15-én:

2020. október 6-ai megemlékezés

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Érdi Református Gyülekezet tisztelettel meghívja Önt 

2020. október 6-án, kedden 17 órára, a templomkertbe (Érd, Kálvin tér 5.) a 13 aradi vértanúra és Batthány Lajosra emlékező ünnepségre és koszorúzásra.

Az ünnepség programja: 

  • Köszöntőt mond: Dr. Csőzik László - Érd Megyei Jogú Város polgármestere
  • Ünnepi beszédet mond: Dr. Holló József - nyugalmazott altábornagy, a Hadtörténeti Múzeum főigazgatója
  • Közreműködik:
    • a Magyar Honvédség Légierejének Veszprémben állomásozó Fúvószenekara, Karnagy: Katona János alezredes
    • Harmónia Vegyeskar, Karnagy: Hornyák Tamás
    • a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület
  • Házigazda: Erdélyi-Takács István - református lelkész

 

Hálaadó istentisztelet

Az Érdi Református Gyülekezet 2020.08.22-én, d.e. 10 órakor tartja hálaadó istentiszteletét, a gyülekezet alapításának 100. évfordulóján

Igét hirdet Nagytiszteletű NYILAS ZOLTÁN, az Északpesti-Református Egyházmegye esperese. Gyülekezeti köszöntőt mond Nagytiszteletű HIGYED JÁNOS a szatmári testvérgyülekezetünk lelkipásztora. 

Az ünnepi alkalmunkon közremüködik ERDEI JÓZSEF előadóművész, HIGYED BENCE trombitaművész és az érdi Bach kamarazenekar RÉDEY ERZSÉBET vezetésével. 

A Gyülekezet történetét bemutató könyvet ERDÉLYI-TAKÁCS ISTVÁN lelkipásztor ismerteti, amelyet a helyszínen meg lehet vásárolni. 

Szeretettel hívjuk és várjuk az ünnepünkre és azt követő szeretetvendégségünkre!

A hálaadó istentiszteleten kizárólag maszkkal, sállal vagy kendővel eltakart arccal lehet részt venni!

Kérünk mindenkit az aktuális járványügyi szabályok betartására.

A meghívó PDF formátumban is letölthető itt.